You are here: Home » สุขภาพ » สิวผด » อยากจะหายต้องลอง รักษาสิวผด

อยากจะหายต้องลอง รักษาสิวผด

ไอ้ที่ว่าไม่หายมันเกิดจากอะไรก็ต้องมาบอกตัวเองหละครับ ว่ามาจากอะไร มันไม่ได้มาจากตัวที่ผิวเราไม่ปรับปรุงตัวเองแต่ว่า มาจากที่เราไม่ดูแลตัวเองทางนี้ เราว่าทางนี้ก็ต้องการให้สิวหาย มันไม่เกิดขึ้นแล้วจริง ๆ อิอิ เราว่าน่าจะมีทางออกเพื่อให้หายได้จริงๆ  เท่านี้จริงๆเลย จะต้องการแบบไหน ก็ต้องการแบบนั้นจริง ๆเ ลยอิอิ เราว่าน่าจะหาทางออกเพื่อให้น้อง ๆ ว่าอย่างนี้เลย รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>